Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
"Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" Sela.
"Auttakaa oikeuteensa vaivainen ja orpo, antakaa kurjalle ja puutteenalaiselle oikeus.
Vapauttakaa vaivainen ja köyhä, pelastakaa hänet jumalattomain käsistä.
Ei ole heillä älyä, ei ymmärrystä, he vaeltavat pimeydessä: kaikki maan perustukset horjuvat.
Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;
kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa."
Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.

Psalmi 82

Taivaallinen Oppi