15.1.2021


Kangaskiuru oli kuin uusi lintu.
Oli hyvin pirteä ja liikehti vilkkaasti.
Ilmeisesti se oli aiemmin niin nälkiintynyt,
että sen vuoksi se oli epätavallisen kesy
ja flegmaattinen.
Mutta tosiaan nyt se oli kuin uusi lintu,
kun se oli saanut syödäkseen kunnolla.

Sillä on punaisten talojen luona
punaisen soutuveneen alla suojapaikka.
Sinne se vetäytyy helposti piilehtimään
ruokinnalta, jos ihminen tulee.


Video: kangaskiuru on selvästikin piristynyt
Video: ruokinnan tarkastaminen, kangaskiuru on tullut todella vilkkaaksi ja pirteäksi

Video: uudella ruokinnalla

Video: tyrnipensaissa fasaaninaaras ja fasaanikoiras ja niiden kanssa räkättirastas
  Ne tosiaan syövät tyrnimarjoja.

Kalastuslahdella oli neljä lokkia ja ehkä yhdestä
kolmeen merikotkaa.
Lokit olivat sellaisia, joiden nuorten siipien
alus on melkein täysin vaalea ja aikuinen oli
samaa lajia.
Olivatkohan aiemmat lähteneet
ja tilalle tullut uudet.
Vai ovatko nuo nuoret niitä vaaleakolmiolokkeja?
Jään reuna on nyt enimmäkseen kaukana rannikosta,
mutta se jäähän on enimmäkseen ohutta.
Jos tulisi suojakeli tai kovat tuuli, niin
ehkä rannikolle tulisi jälleen paljon avovettä.

Video: kuusi urpiaista rantaniityllä ison niemen kärjessä

Pikkuvarpuset ovat iloisia talvellakin.
Niillä on juhlaa kun saavat suurena parvena
laulaa turvallisessa paikassa maha täynnä.
Äänite: pikkuvarpuset laulavat iloisesti ja vilkkaasti talvella

Nyt on norjan lintukuvissa ollut useita
mäntysirkun kuvia ja ovat olleet todella selviä.
Siksi kun näkyi peltoaukealla paljon keltasirkkulintuja
linturuokinnalla, niin heti tuli mieleen,
että olisiko siellä joukossa myöskin mäntysirkku
ja siellä oli.
Selvä talvipukuinen koiras.
isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan

Video: talvipukuinen mäntysirkkukoiras
Video: keltasirkkuparvi, jossa on talvipukuinen koirasmäntysirkku