Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi; syntiä tunnustettaessa.
Jumala, riennä minua pelastamaan, riennä minun avukseni, Herra.
Joutukoot häpeään ja punastukoot ne, jotka minun henkeäni väijyvät; peräytykööt ja saakoot häpeän ne, jotka tahtovat minulle onnettomuutta.
Kääntykööt takaisin häpeissänsä ne, jotka sanovat: "Kas niin, kas niin!"
Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; joille sinun apusi on rakas, ne sanokoot aina: "Ylistetty olkoon Jumala!"
Mutta minä olen kurja ja köyhä; Jumala, riennä minun tyköni. Sinä olet minun apuni ja vapauttajani; Herra, älä viivy.

Psalmi 70

Taivaallinen Oppi