26.1.2023


Tässä ruokinnalla oli ehkä kymmenkunta tikliä ruokailemassa.
Lauloivat paljon.Äänite: tiklit laulavat innokkaasti jo

Kalastuslahdella on edelleen lokkeja.

Video: kalastuslahdella tänään

Ja yllättäen oli siellä, missä syyskesällä oli
se pikkuvarpusparvi ruokailemassa,
niin oli nyt 160 urpiaislintua.
Näytti siltä, että parven tyyppi oli yllättäen
sellainen, jota useampana vuotena on ollut
ehkä joulukuussa, eli että parvessa on paljon
selviä tundraurpiaisia ja tundraurpiaislintuja.
Näin ainakin videolle tulleiden lintujen perusteella.
Tundraurpiaisiahan on useita lajeja.
Olisiko ainakin kymmenen erilaista.

Siis selvästi talven suurin urpiaislintuparvi.

isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan
isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan
isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan
isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan
isompi kuva, joka aukeaa uuteen ikkunaan


Video: oho, siellä on iso parvi urpiaisia
Video: urpiaislinnut ruokailevat piilottelevasti,
esille tulleista usea on käsittääkseni tundraurpiaislintu
Video: nyt parvi nousee lentoon
  Jolloin lukumäärä on helppo laskea.